Skip to content

Yasin 83 ayetin okunuşu

19.02.2023

Yasin 83 ayetin okunuşu

Cin suresinden sonra Mekke’de inmiş olupve cüzlerde yer almaktadır. Bunun üzerine ona icabet ettik (duasını kabul ettik). Yasin Suresi’ni Arapça okuyarak Türkçe mealini takip edebilir veya dinleyebilirsiniz ﴾83﴿. Her şeyin egemenliği kendi elinde olan Allah bütün eksikliklerden uzaktır ve hepiniz sonunda O'na döndürüleceksiniz Fe subhânellezî bi yedihî melekûtu kulli şey'in ve ileyhi turceûn(turceûne).” O (Allah), bir şey irade ettiği (dilediği) zaman O'nun emri, sadece ona: “Ol!”Festecebnâ lehu fe keşefnâ mâ bihî min durrin ve âteynâhu ehlehu ve mislehum meahum rahmeten min ındinâ ve zikrâ lil âbidîn (âbidîne). Kullara bir zikir (öğüt) ve katımızdan bir rahmet olsun diye Yasin Suresi okunuşu, Yasin Suresi Türkçesi ve Yasin Suresi dinlemek ve Yasin Suresi mealini haberimizde bulabilirsinizFe subhanellezi bi yedihi melekutu kulli şey'iv ve ileyhi turceunYâsîn sûresi ayetin okunuşu ve anlamı, meali SÛRELERFâtiha SûresiBakara SûresiÂli İmrân SûresiNisâ SûresiMâide SûresiEn'âm SûresiA'râf SûresiEnfâl Sûresi Yûnus Sûresi Hûd Sûresi Yûsuf Sûresi Ra'd Sûresi İbrâhîm Sûresi Hicr Sûresi Nahl Sûresi İsrâ Sûresi Kehf Sûresi · Yasin Suresi, Mekke döneminde indirilmiş Kur'an-ı Kerim'in suresidirayetten oluşur ve adını ilk ayeti olan “Ya-Sin” harflerinden alır. Fe subhânellezî bi yedihî melekûtu kulli şey'in ve ileyhi turceûn(turceûne).” O (Allah) Meal (Kur'an Yolu). Böylece zarar veren şeyi giderdik (hastalığı iyileştirdik). İşte okunuşu ile birlikte dinlemek isteyenler ayetten oluşan ve Müslümanlar için ayrı bir önemi olan Yasin Suresi’ni sizler için hazırladık. “İnnemâ emruhû izâ erâde şey'en en yekûle lehu kun fe yekûn(yekûnu).

Siz ( İşte Yasin suresinin Türkçesi ve on bereketi. Yemin oIsun o hikmetIerIe doIu Kur'an'a ki,Hiç kuşkusuz, sen, gönderiIen eIçiIerdensin;Dosdoğru bir yoI üzerindesinAzîz ve Rahîm'in indirdiği Yasin Suresi Türkçe Oku (Arapça – Türkçe) oleh surat-yasin. İsmini birinci ayette geçen يٰسٓ (Yasin) kelimesinden alır Yasin suresi türkçe oku, Kuran'ın bölümüdürayeti vardır (āyāt) ve bazı bilim adamları Her şeyin melekûtu (hükümranlık ve mülkü) elinde bulunan (en ince detaylarına kadar bütün mahlûkatın ve kâinatın sırlarına vakıf olan Allah) ne Yücedir. Yasin suresi Mekke'de nazil olmuşturayettir.Ancak, surenin uzun YASİN SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU (AYET) Bismillahirrahmanirrahîm. Bu dasayfa tutmaktadır. Yasin’den önce hangi Yasin Suresi Okumanın Faydaları Nelerdir? Peygamber Efendimizin Medine'ye hicret etmesinden önce Mekke'de indirilmiştir. Kuran-ı Kerim’in suresi olan Yasin Suresi, Mekke’de nazil olmuştur veayettir. Vel Kur'ân-il hakîm. Sûre, adını ilk âyeti oluşturan “Yâ-Sîn” harflerinden almıştır. Kuran-ı Kerim'de suredir. Sure ve cüzlerinde bulunmaktadır ve sayfadan başlayıp sayfada son bulur. Sureyi sadece okumak değil, anlamak, kavramak ve manasındaki derinlikleri sindirmek gerekmektedir. Okunuşu ise Enbiyâ sûresi ayetin okunuşu ve anlamı, mealiFâtiha SûresiBakara SûresiÂli İmrân SûresiNisâ SûresiMâide SûresiEn'âm SûresiA'râf SûresiEnfâl SûresiTevbe Sûresi Yûnus Sûresi Hûd Sûresi Yûsuf Sûresi Ra'd Sûresi İbrâhîm Sûresi Hicr Sûresi Nahl Sûresi İsrâ Sûresi Yasin Suresi Anlamı Rahman ve Rahim olan Allah'ın (c.c) adıylaYâ, SînYemin oIsun o hikmetIerIe doIu Kur'an'a ki,Hiç kuşkusuz, sen, gönderiIen eIçiIerdensin;Dosdoğru bir yoI üzerindesinAzîz ve Rahîm'in indirdiği üzeresinBabaIarı uyarıImamış, tam gafIet içinde bir topIumu uyarman için gönderiIdinİşte ezberlenmesi zor olan surenin Arapça yazılışı ve Türkçe okunuşuKur'an'daki en uzun surelerden biri olan Yasin Suresi, Allah'ın kudreti, evrenin kuruluşu işleyişi ve muhteşemliğinden söz etmektedir. İnneke leminel mürselîn. Yasin suresi, Mekke döneminde inmiştirâyettir. Alâ sırâtın müstakîm. Yâsîn. Ayrıca Yasin Suresi'ni sesli olarak dinleyebilirsiniz. Yasin Suresisayfadır. Tenzîlel azîzirrahîm Yasin Suresi Kaç Ayet ve Ne Zaman İndirildi Yasin Suresi toplamdaayetten oluşmaktadır. · Yasin Suresi'nin Arapça yazılışı, Arapça okunuşu ve Türkçe mealini sitemizde paylaşalım. Yasin Suresi Anlamı, Arapça-Türkçe okunuşu ve Diyanet Meali.

O'na döndürüleceksiniz Yâsîn Suresi AyetHer şeyin otorite ve hükümranlığını elinde bulunduran (Allah), eksikliklerden münezzehtir.Sûrede başlıca insanın ahlâkî sorumlulukları, vahiy, Hz. Peygamber 'i yalanlayan Kureyş · Yasin Suresi Arapça ve Türkçe Okunuşu, Yasin Suresi'nin Meali ve Faziletleri. · Mekke döneminde inmiştirâyettir. Cin suresinden sonra Mekke’de inmiş olupve cüzlerde yer almaktadır. Sûre, adını ilk âyeti oluşturan “Yâ-Sîn” harflerinden almıştır. İÇİNDEKİLER Yasin Suresi Arapça okunuşu İşte Yasin Suresi okunuşu ve meali YASİN SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞUYâsînVel Kur’ân-il hakîmİnneke leminel murselînAlâ sırâtin mustakîmTenzîlel azîzirrahîmLitunzira Enbiyâ sûresi ayetin okunuşu ve anlamı, mealiFâtiha SûresiBakara SûresiÂli İmrân SûresiNisâ SûresiMâide SûresiEn'âm SûresiA'râf SûresiEnfâl SûresiTevbe Sûresi Yûnus Sûresi Hûd Sûresi Yûsuf Sûresi Ra'd Sûresi İbrâhîm Sûresi Hicr Sûresi Nahl Sûresi İsrâ Sûresi Yasin Suresi Sesli Okunuşu Mekke döneminde inmiştirâyettir. Kuran-ı Kerim’in suresi olan Yasin Suresi, Mekke’de nazil olmuştur veayettir. Adını ilk âyeti oluşturan “Yâ-Sîn” harflerinden alan Yasin-i Şerif, faziletleri bakımından oldukça hikmet sahibi bir suredir · Yasin suresi, Mekke döneminde inmiştirâyettir. Yasin Suresi Anlamı, Arapça-Türkçe okunuşu ve Diyanet Meali. Yasin Suresi Okunuşu Bismillahirrahmanirrahim. (1) Yâsîn (2) Vel Kur'ân-il hakîm (3) İnneke leminel mürselîn (4) Alâ sırâtın müstakîm (5) Tenzîlel azîzirrahîm (6) Litünzire kavmen mâ ünzire âbâühüm fehüm gâfilûn (7) Lekad hakkalkavlü alâ ekserihim fehüm lâ yü'minûn (8) İnnâ cealnâ fî a Yasin’den önce hangiYasin Suresi Arapça okunuşu ve Türkçe mealiayetten oluşan ve Müslümanlar için ayrı bir önemi olan Yasin Suresi’ni sizler için hazırladık. Sûre, adını ilk âyeti oluşturan "Yâ-Sîn" harflerinden almıştır. Yasin Suresi’ni Arapça okuyarak Türkçe mealini takip edebilir veya dinleyebilirsiniz. Yasin Suresi, Kur'an-ı Kerim 'in kalbi olarak kabul edilen,ayetten oluşan bir suredir. Kuran-ı Kerim'de suredir.

Mekke döneminde inmiş veâyettir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (Sallallahualeyhivesellem) başta olmak üzere tüm Sûrede başlıca insanın ahlâkî sorumlulukları, vahiy, Hz. Peygamber 'i yalanlayan Kureyş Fâtiha SûresiBakara SûresiÂli İmrân SûresiNisâ SûresiMâide SûresiEn'âm SûresiA'râf SûresiEnfâl SûresiTevbe Sûresi Yûnus Sûresi Hûd Sûresi Yûsuf Sûresi Ra'd Sûresi İbrâhîm Sûresi Hicr Sûresi Nahl Sûresi İsrâ Sûresi Kehf Sûresi Meryem Sûresi Tâhâ Sûresi Enbiyâ Sûresi Yasin suresinin faziletine bizi ateşten, kabir azabından ve sualin şerrinden koru ya Rabbi. · Yasin suresi Kuran'ın Kalbi olarak geçmektedir. Sûre, adını ilk âyeti oluşturan "Yâ-Sîn" harflerinden almıştır. Adını ilk ayette geçen "Ya-Sin" kelimesinden almıştır. Amin. Yapılan tefsirlerde "Ya-Sin" kelimesi "Ey · Yasin Suresi Okunuşu. Bismillahirrahmanirrahîm (1) Yâsîn (2) VeI Kur'ân-iI hakîmYasin Suresiayet halinde dinleyebileceğiniz gibi mealini de ayrıntıları inceleyerek görebilirsiniz · YASİN SURESİ OKUNUŞUYasınVel kur'anil hakiymFe sübhanellezı bi yedihı melekutü külli şey'iv ve ileyhi türceun: YASİN SURESİ ANLAMIMekke döneminde inmiştirâyettir.

· Yasin Suresi Sesli Okunuşu Mekke döneminde inmiştirâyettir. Yasin Suresi Okunuşu Bismillahirrahmanirrahim. (1) Yâsîn (2) Vel Kur'ân-il hakîm (3) İnneke leminel mürselîn (4) Alâ sırâtın müstakîm (5) Tenzîlel azîzirrahîm (6) Litünzire kavmen mâ ünzire âbâühüm fehüm gâfilûn (7) Lekad hakkalkavlü alâ ekserihim fehüm lâ yü'minûn (8) İnnâ cealnâ fî a · Yasin Suresinin Meali. •Yâ, Sîn. •Yemin oIsun o hikmetIerIe doIu Kur'an'a ki, •Hiç kuşkusuz, sen, gönderiIen eIçiIerdensin; •Dosdoğru bir yoI üzerindesin. •Azîz ve Rahîm'in indirdiği üzeresin. •BabaIarı uyarıImamış, tam gafIet içinde bir topIumu uyarman için gönderiIdin
· Kur'an-ı Kerim'in kalbi olarak kabul edilen Yasin Suresi,ayetten oluşmuştur. İşte bin bir çeşit fazileti bünyesinde barındıran Yasin Suresi'nin Türkçe okunuşu ve meali Enbiyâ sûresindeki ayetin Türkçe ve Arapça okunuşunu, ayrıca/ayetinin mealini (anlamını) sayfamızda bulabilirsiniz
İşte ezberlenmesi zor olan surenin Arapça yazılışı ve Türkçe okunuşuKur'an'daki en uzun surelerden biri olan Yasin Suresi, Allah'ın kudreti, evrenin kuruluşu işleyişi ve muhteşemliğinden söz etmektedir. Sureyi sadece okumak değil, anlamak, kavramak ve manasındaki derinlikleri sindirmek gerekmektedir. Ancak, surenin uzun Andolsun biz, aklını kullanacak bir kavm için o memleketten ibret alınacak apaçık bir delil bıraktık

Yâsîn sûresindekiayetin Türkçe ve Arapça okunuşunu, ayrıca/8 ayetinin mealini (anlamını) sayfamızda bulabilirsinizYâsîn sûresi 84 thoughts on “Yasin 83 ayetin okunuşu

  1. İşte O, Sübhan’dır. Ve O’na döndürüleceksinizYâsîn sûresi ayetin Türkçe okunuşu, Arapça okunuşu ve mealiİnnemâ emruhû izâ erâde şey'en en yekûle lehu kun fe yekûn(yekûnu). Fe subhânellezî bi yedihî melekûtu kulli şey’in ve ileyhi turceûn (turceûne). O (Allah), bir şey Herşeyin melekûtu (mülkü ve hükümdarlığı) O’nun elindedir.

  2. fe Yasin Suresi okunuşu ve anlamı > Yasin suresi, Kur’an-ı Kerim’in suresidir ve ayetten oluşur. (Yâsin). Mekke döneminde inmiştir ve “Kur’an-ı Kerim’in kalbi” olarak nitelendirilirHer şeyin melekutu (mülk ve hükümranlığı) elinde bulunan (Allah sübhandır) yücedir-münezzehtir. Siz O'na döndürüleceksiniz.

  3. · Diyanet Vakfı: · Elmalılı Hamdi Yazır ( Ayetin okunuşu: Fesubhanellezi biyedihi melekütü külli şeyivveileyhi turceunYâsîn Suresi Ayet Meali · Diyanet İşleri Başkanlığı: Her şeyin hükümranlığı elinde olan Allah'ın şanı yücedir!

  4. Yasin Suresi’ni Arapça okuyarak Türkçe mealini takip edebilir veya dinleyebilirsinizİslam'ın esasları olan tevhid, nübüvvet ve ahiret konularını şümul eden Yasin Suresi duasıayetten müteşekkildir. Yasin Suresi Arapça okunuşu ve Türkçe mealiayetten oluşan ve Müslümanlar için ayrı bir önemi olan Yasin Suresi’ni sizler için hazırladık. Peygamber Efendimiz'in (s.a.v.) Cin suresinden sonra Mekke’de inmiş olupve cüzlerde yer almaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir